Vers van de hand|| Vers van de hand||

In het kort:

  • Brochure
  • Kinderopvang
  • Voor- en vroegschoolse educatie

Fides Kinderopvang

Brochure voor ouders

Opdracht: brochure
Opdrachtgever: Fides Kinderopvang

Fides Kinderopvang werkt op alle kinderdagverblijven en locaties voor peuterwerk met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Wat houdt dat precies in? En waarom zorgt dit voor een snellere ontwikkeling van het kind en een betere start op de basisschool? In een toegankelijke brochure voor ouders geeft Roestvrij Taal tekst en uitleg over VVE. 

 

« ga terug naar projecten