Vers van de hand|| Vers van de hand||

In het kort:

  • interview
  • tweepagina-artikel
  • nieuwsmagazine Bits&Chips
  • hightechsector
  • branchevereniging

High Tech NL

Werken in de hightechsector voor het voetlicht

Opdracht: artikel magazine Bits&Chips
Opdrachtgever: High Tech NL

De Nederlandse hightech heeft meer dan ooit behoefte aan technisch talent op elk niveau. Reden genoeg voor nieuwsmagazine Bits&Chips om een themanummer aan dit onderwerp te wijden. Hoe het is om te werken aan het front van technologische ontwikkelingen? En welke kansen liggen er? Met de Human Capital Agenda speelt de topsector HTSM daar samen met branchevereniging High Tech NL met succes op in. Roestvrij Taal interviewde kartrekkers Marc Hendrikse en Coen de Graaf en schreef het artikel voor Bits&Chips, waarin het doel van de Human Capital Agenda duidelijk naar voren komt: de toenemende bekendheid van Nederland als hightechland verder uitbouwen en met voldoende menselijk kapitaal de nationale hightechindustrie op een hoger plan brengen.


« ga terug naar projecten