3 tips voor een heldere en positieve arbeidsovereenkomst

27 oktober 2023

Je kent het misschien wel uit eigen ervaringen als sollicitant. Dolenthousiast was je na het lezen van de vacaturetekst. De fijne sfeer was gewoon voelbaar! Maar op het moment suprême – je hebt de baan en mag de arbeidsovereenkomst tekenen – maakt de vriendelijke, begrijpelijke taal plaats voor formele, juridische en afstandelijke woorden. Vreemd, dat past toch niet bij de fijne organisatie waarvoor jij hebt gekozen?

Zonde als een nieuwe medewerker zich zo voelt! En gelukkig zijn er organisaties die dat begrijpen, want steeds vaker kloppen klanten bij ons aan voor het (her)schrijven van hun arbeidscontract. Zodat de tekst past in een consistente, vriendelijke candidate en employee journey. Want van de vacaturetekst tot de bevestigingsmail, arbeidsovereenkomst en zelfs het personeelshandboek: continu aansprekende en heldere communicatie draagt bij aan een goede ervaring van je (toekomstige) medewerkers!

Hoe schrijf je een medewerker-vriendelijk arbeidscontract?

Goede vraag! De volgende drie tips helpen je op weg.

1. Schrijf begrijpelijk

Het tekenen van de arbeidsovereenkomst is een feestelijk moment. Het taaie, complexe document dat veel werkgevers al jarenlang uit de kast trekken, past daar niet bij. Je wilt als organisatie niet stoffig overkomen, toch?

Helder én juridisch in orde
Natuurlijk is de arbeidsovereenkomst een juridisch contract. Maar wist je dat je goede bindende afspraken ook prima kunt vastleggen in begrijpelijke taal? Een arbeidsovereenkomst kan voldoen aan de juridische vereisten en tegelijkertijd heel helder zijn voor de nieuwe medewerker, die de arbeidsovereenkomst op een andere manier leest dan de werkgever. Terwijl de werkgever alles juridisch wil dichttimmeren, wil de medewerker gewoon snappen wat er staat en met een goed gevoel een handtekening plaatsen.

Het gebruik van duidelijke, toegankelijke taal in arbeidsovereenkomsten is daarbij een gamechanger. Schrijf in klare en actieve taal, in plaats van in juridisch jargon en ingewikkelde zinnen die de lezer hoofdpijn bezorgen. Zie de arbeidsovereenkomst als een duidelijke routebeschrijving voor de nieuwe baan, zonder de verwarrende omwegen.

Het resultaat?
Voordeel voor de werkgever én de werknemer. Voor beide partijen zijn de verwachtingen nu helder. Daarmee voorkom je mogelijke misverstanden in de toekomst. Ook laat je zien dat je een transparante, betrouwbare werkgever bent, iets waar steeds meer mensen waarde aan hechten. Een duidelijke arbeidsovereenkomst helpt zo bij het opbouwen van een goede band met je medewerkers.

“Wist je dat je goede bindende afspraken ook prima kunt vastleggen in begrijpelijke taal?”

2. Spreek je medewerker direct aan en enthousiasmeer

Een arbeidsovereenkomst is veel meer dan een juridisch contract. Het is de start van de relatie tussen werkgever en werknemer. En die relatie wil je goed beginnen.

Vergelijk de volgende zinnen eens met elkaar:

❌ “De werknemer treedt in dienst met ingang van [datum] in de functie van [functietitel].”
✅ “Jij, [naam], komt vanaf [datum] ons team versterken als [functietitel].”

❌ “De werknemer wordt geacht elke maandag op kantoor te werken.”
✅ “Elke maandag zien we elkaar op kantoor, zodat we tijdens het teamoverleg samen kunnen sparren.”

De toon die je aanslaat, is bepalend voor het gevoel dat medewerkers krijgen bij hun werkplek en daarmee ook voor hun toewijding aan het bedrijf. Door de medewerker direct aan te spreken en het teamgevoel te benadrukken, creëer je een sfeer van betrokkenheid en samenwerking. Het verkleint de afstand tussen werkgever en werknemer en stimuleert een positieve werkrelatie.

Benoem het gezamenlijke doel
Naast het benadrukken van samenwerking, kun je in een arbeidscontract ook focussen op de missie en de visie van de organisatie. Benoem bijvoorbeeld waar de medewerker aan bijdraagt in de functie. Dat levert aan beide kanten voordeel op: het gevoel van impact maken enthousiasmeert de toekomstige medewerker, en de werkgever krijgt de kans om de doelen over te brengen. Een voorbeeld:

✅ “Met het ondertekenen van dit document starten we onze gezamenlijke missie: onze klanten zo goed mogelijk helpen en ondersteunen, zodat zij ons blijven zien als een betrouwbare en betrokken partner.”

“Een arbeidsovereenkomst is de start van de relatie tussen werkgever en werknemer. En die relatie wil je goed beginnen.”

3. Geef de medewerker het gevoel van vertrouwen

Als laatste een tip die vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar wat organisaties vaak nog niet lukt in een arbeidscontract: het uitstralen van vertrouwen in de toekomstige werknemer. De arbeidsovereenkomst bevat nou eenmaal verplichtingen, eisen en regels, maar hoe je die verwoordt maakt een wereld van verschil.

Ook hier weer een voorbeeld:

❌ “De werknemer erkent en stemt ermee in dat het strikt verboden is om enige informatie met betrekking tot de organisatie te onthullen aan derden. Overtreding van deze geheimhoudingsplicht zal leiden tot onmiddellijke disciplinaire maatregelen en mogelijke juridische stappen.”

✅ “We vertrouwen erop dat je geen bedrijfsinformatie deelt met externe partijen. Gebeurt dit toch, dan moeten we helaas maatregelen nemen. Dit kunnen ook juridische stappen zijn.”

Wij vertrouwen erop dat je wel snapt waarom de laatste zin medewerker-vriendelijker is. 😉

Arbeidsovereenkomst laten herschrijven?

Hopelijk geven deze tips je inspiratie om tot een positief en aantrekkelijk arbeidscontract te komen. Wij hebben al allerlei grote en kleine werkgevers geholpen door hun arbeidsovereenkomsten te herschrijven. Daar zijn zij nog altijd blij mee, en hun medewerkers ook. Wil jij ook een medewerker-vriendelijke arbeidsovereenkomst? Neem contact met ons op!

Puk Jansen tekent haar medewerker-vriendelijke arbeidsovereenkomst
Dit blog is geschreven door Puk Jansen, die kortgeleden zelf haar arbeidsovereenkomst bij Roestvrijtaal tekende. “Echt een mooi en duidelijk contract! Er klinkt vertrouwen in door, dat gaf meteen een goed gevoel.”