Diversiteit en inclusie in vacatureteksten: 3 tips

27 november 2019 door Kittie Spierings

Diversiteit en inclusie. Het is hét thema in overheidsland, en – gelukkig – ook steeds vaker in het bedrijfsleven. Logisch, want het is inmiddels klip-en-klaar: teams met een diverse samenstelling presteren beter. Het is nu dus tijd om écht een verschil te maken. Inclusieve vacatureteksten zijn daarbij van doorslaggevend belang. Maar hoe schrijf je die? Graag deel ik drie tips met je.

Het zogeheten kloonsyndroom, waar veel organisaties aan lijden, werd onlangs nog breed uitgemeten in de media. Het betekent dat werkgevers bij vacatures vaak op zoek gaan naar een kloon van de mensen die er al zitten. Les één is dan ook: stap eens uit die comfortzone, ga op zoek naar iemand met andere competenties, andere inzichten of een andere achtergrond. Wedden dat je er beter van wordt? Veel organisaties zijn daar overigens al van doordrongen, maar slagen er desondanks niet in om ook daadwerkelijk diverser te worden. Een van de redenen is zonder twijfel de vacaturetekst die – weliswaar onbedoeld – bepaalde doelgroepen uitsluit of afschrikt.

Diversiteit in gender of achtergrond

Het streven naar diversiteit komt vaak voort uit het feit dat veel teams te homogeen zijn. Er is behoefte aan meer feminiene of juist masculiene eigenschappen. Aan meer inbreng van mensen uit andere, bijvoorbeeld niet-westerse, culturen. Aan meer senioriteit of juist aan meer jeugdig elan. Of anders gezegd: aan andere visies, eigenschappen en competenties dan die van de zittende teamleden. Waar de hang naar meer diversiteit ook uit voortkomt, wij hebben een aantal nuttige tips voor je.

  1. Meer mensen met een niet-westerse achtergrond aanspreken?
    De Nederlandse cultuur is tamelijk individualistisch. Samenwerken is belangrijk, maar als puntje bij paaltje komt is zelfstandigheid in een functie toch een groot goed. Hoe anders is dat in veel andere culturen. Mensen met een niet-westerse achtergrond bijvoorbeeld, hechten veel meer waarde aan samenwerken, teamspirit en gemeenschappelijke doelen. Wil je een functie interessanter maken voor deze doelgroep? Kijk dan hoe je in een baan mogelijkheden creëert voor meer teamwork. En geef vervolgens in je vacaturetekst aan hoe belangrijk samenwerking is.

  2. Meer vrouwen aanspreken?
    Vrouwen checken de functie-eisen kritischer. Sterker nog: de gemiddelde vrouw reageert als zij aan álle functie-eisen voldoet, terwijl de gemiddelde man zichzelf een prima kandidaat bij een score van 60%. Spelen die vrouwen ‘hard to get’? Nee hoor, ze zijn gewoon wat onzekerder. Of bescheidener, wat je wilt. Hoe dan ook: minder eisen stellen is sowieso een aanrader. Maar daarmee zijn we er nog niet. Een tweede tip: formuleer je eisen in de vorm van ‘gedrag’ en niet in de vorm van ‘zijn’. ‘Je bent een leider’ wordt dan: ‘Je neemt het voortouw als de situatie erom vraagt’. De gedachte daarachter? Een vrouw zal zichzelf niet zo snel bestempelen als een leider. Dat is situatieafhankelijk, zo redeneert zij.

  3. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanspreken?
    Stel: je zoekt een chatbot- of customercare-medewerker die op creatieve wijze antwoord geeft op alle vragen die binnenkomen via de website of op social media. Als voornaamste functie-eis vermeld je ‘communicatief vaardig’. Linda, 33 jaar en geboren met een gehoorbeperking, zal niet reageren. Terwijl zij in alle opzichten jouw ideale kandidaat is. Hoe je voorkomt dat je haar onbedoeld afschrikt? Door een cliché als ‘communicatief vaardig’ concreet te maken. Want dit is wat je bedoelt: ‘je schrijft vlot leesbare teksten en kunt snel typen’.

Nog meer tips voor inclusieve teksten

De tips hierboven zijn maar het topje van de ijsberg. Bij Roestvrijtaal hebben we nog veel meer tips om jouw vacatureteksten inclusiever te maken. Wist je bijvoorbeeld dat het voor de reacties op jouw vacature veel kan uitmaken wie je als contactpersoon vermeldt? En dat je meer diverse reacties kunt verwachten als je in een vacaturetekst opneemt dat vloeiend Nederlands spreken niet nodig is? Ook de teamomschrijving beïnvloedt de diversiteit van de reacties. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Belangrijk – en hopelijk onnodig – om te vermelden is wel dat alles wat je vertelt moet stroken met de werkelijkheid. Mooie verhalen ophangen die in de praktijk niet kloppen, komt je vroeg of laat duur te staan.

Ook inclusiever werven?

Schakel Roestvrijtaal in voor het schrijven van inclusieve vacatureteksten of leer – met onze hulp – zelf de fijne kneepjes van het vak. Wij verzorgen trainingen in het schrijven van (inclusieve) vacatureteksten en stemmen de inhoud graag af op de doelstellingen van jouw organisatie.

Tip voor medewerkers van gemeenten: neem deel aan de gemeente-special van onze training Wervende vacatureteksten schrijven. Hierin komt diversiteit en inclusie uitgebreid aan bod.

Over de auteur: Kittie Spierings, directeur-eigenaar

Drijvende kracht achter Roestvrijtaal. Begon in 2004 op een zolderkamer. Haar motto: we doen het goed of we doen het niet.