Een functietitel genderneutraal maken

2 november 2018 door Rachelle Suppers

Je zoekt een secretaresse. Of misschien zoek je wel een telefoniste of een kassière. Je schrijft een vacaturetekst en plaatst hem op het wereldwijde web, voilà. En nu wachten op sollicitanten.

Een functietitel is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een vacaturetekst. Het zijn de eerste woorden waar een potentiële kandidaat op zoekt en die hij of zij leest. Maar heb je er eigenlijk bij stilgestaan dat er op een titel als secretaresse vooral vrouwen zullen reageren? Terwijl je hoogstwaarschijnlijk ook best een man in deze functie kunt gebruiken. Een titel als ‘secretaresse’ is natuurlijk allesbehalve genderneutraal en verwijst duidelijk naar een vrouw. 

Functietitel (m/v)

Hoe je dit omzeilt? Er secretaris van maken? Nee, dat is toch weer een heel andere functie. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om achter de functienaam (m/v) te zetten. Al is dat niet meer echt van deze tijd, want het is sowieso wettelijk verboden om expliciet naar een man of vrouw te vragen. Een toevoeging die dus niets toevoegt. 

Secretaresse – PA

Slimmer is het om op zoek te gaan naar een alternatief, zoals managementondersteuner. Of beter: administratief medewerker. Dit laatste scoort als zoekwoord bijna even hoog als secretaresse. Op managementondersteuner wordt daarentegen nauwelijks gezocht. De beste optie is overigens PA, van Personal Assistant. Deze afkorting scoort goed in Google Trends, dekt de lading van de functie secretaresse én is genderneutraal. En hoe vervang je een woord als kassière? Hier zou je ook best kassamedewerker van kunnen maken, daar wordt zelfs nog vaker op gezocht dan op kassière.

Genderneutraal graag!

Wetenschappers ontdekten al in 1973 dat vacaturetitels vaak té specifiek gericht waren op een man of een vrouw. Onderzoek toont aan dat slechts 5% van de vrouwen reageert op vacatures met titels als politieman of gymleraar. Mannen hebben hier iets minder moeite mee: 30% van de mannen schroomt niet om op een ‘vrouwelijke’ vacature te reageren. Hoe dan ook is het beter om te kiezen voor een neutraal alternatief, zoals ‘politieagent’ of ‘gymdocent’. Daarmee vervijfvoudigt het aantal vrouwen dat reageert. Bij vrouwelijke titels die ‘genderneutraal’ zijn gemaakt is 65% van de mannen geneigd te reageren.*

Timmerman

Maar soms tref je van die functies waarbij het bijna onmogelijk is om een genderneutrale variant te vinden. Neem de functietitel ‘timmerman’. Je zou hier kunnen kiezen voor houtverwerker of houtbewerker, maar Google Trends leert dat hier dus echt helemaal niemand op zoekt. Wat je wel kunt doen? Maak er timmerman / timmervrouw van! 

Plan B

Wil het niet lukken om de functietitel genderneutraal te maken? Dan kun je er altijd nog voor kiezen om in de intro te benadrukken dat de functie voor zowel mannen als vrouwen is bedoeld. En mocht dat ook niet lukken: bel Roestvrijtaal gerust voor advies!

*Onderzoek: Bem, S.L. & Bem, D.J. (1973). Does Sex-biased Job Advertising “Aid and Abet” Sex Discrimination? I. Journal of Applied Social Psychology, 3(I). 6-18. doi: 10.IIII/j.559-1816.1973.tb01290.x.

Rachelle Suppers, tekstschrijver
Over de auteur: Rachelle Suppers, tekstschrijver

Creatief multitalent. Maakt gedichtjes op haar typemachine en staat graag op de planken in openluchttheater Hoessenbosch.