Geliked of geliket?

17 april 2018 door Kittie Spierings

Zoals veel bedrijven maken we graag contact met onze (beoogde) klanten op Facebook, Twitter, LinkedIn. Ook om onze kennis te delen. Dat kan soms een dagtaak zijn, dat eh … facebooken, linkedinnen en twitteren. En dan is het ook nog eens de sport om niet te twooshen. Het geeft dan ook telkens veel voldoening als onze posts worden geliket.

Staat dat daar goed? Horen we je denken. En is het niet ‘geliked’? Nee. Maar we snappen je verwarring. Engelse werkwoorden worden vervoegd volgens de Nederlandse regels. Soms staat er een ‘e’ voor de uitgang omdat dat nodig is voor de uitspraak. Het resultaat verdient soms geen schoonheidsprijs. Maar alleen zo houden we het consequent en begrijpelijk.

Van tweeten tot tinderen

Om je een handje te helpen gaan we dit keer niet te veel in op het hoe en waarom. Want social media gaan snel, en als je ze bij wilt houden heb je meer aan … een snelle spiekbrief. Vanaf nu sla je geen flaters meer bij het vervoegen van je socialmedia-activiteiten én verlies je geen kostbare snapchattijd aan het doornemen van de regels. Wij denken dat je dit handige schema wel liket!

Werkwoordo.t.t. 1e pers.o.t.t. 2e pers.o.v.t. 1e + 2e pers.Volt. deelwoord
appen/whatsappen(whats)app(whats)appt(whats)apptege(whats)appt
tinderentindertinderttinderdegetinderd
wordfeudenwordfeudwordfeudtwordfeuddegewordfeud
facebookenfacebookfacebooktfacebooktegefacebookt
likenlikeliketliketegeliket
unfriendenunfriendunfriendtunfrienddegeünfriend
googelengoogelgoogeltgoogeldegegoogeld
snapchattensnapchatsnapchatsnapchattegesnapchat
instagrammeninstagraminstagramtinstagramdegeïnstagramd
twitterentwittertwitterttwitterdegetwitterd
tweetentweettweettweettegetweet
twooshentwooshtwooshttwooshtegetwoosht
unfollowenunfollowunfollowtunfollowdegeünfollowd
youtubenyoutubeyoutubetyoutubedegeyoutubed
linkedinnenlinkedinlinkedintlinkedindegelinkedind
Over de auteur: Kittie Spierings, directeur-eigenaar

Drijvende kracht achter Roestvrijtaal. Begon in 2004 op een zolderkamer. Haar motto: we doen het goed of we doen het niet.