Gemeente Maashorst

Duidelijke taal in Maashorst

Duidelijk communiceren naar inwoners: Maashorst maakt er werk van. Sterker nog, het is een van de speerpunten van deze gemeente. De belofte uit het bestuursakkoord 2022-2026 luidt niets voor niets: ‘De manier van communiceren van gemeente Maashorst is begrijpelijk voor iedereen en we informeren onze inwoners tijdig’. Een logische keuze als je het ons vraagt: alleen als je duidelijke taal gebruikt, kun je inwoners écht helpen en goed informeren.

Training voor álle collega’s

Maar schrijven in heldere taal gaat niet vanzelf; het lukt alleen met organisatiebrede betrokkenheid. “We beseften al snel: als we het goed willen doen, moeten we collega’s trainen”, vertelt Esther Japuncic, communicatieadviseur in Maashorst. “Wie inziet wat de voordelen zijn van duidelijke taal en de juiste handvatten krijgt, gaat er echt mee aan de slag.”

Onze trainer Josje met een groep taalcoaches van de gemeente Maashorst.

Doordacht stappenplan

Samen met de gemeente ontwikkelden wij een stappenplan om het gebruik van duidelijke taal binnen de organisatie te borgen. Esther: “De aanpak sluit aan bij ons doel om alle collega’s bewust te maken van het effect van duidelijke taal. Dat is de eerste stap. Vervolgens krijgen ze praktische tips om te schrijven in duidelijke taal. En dankzij de opleiding van taalcoaches kunnen mensen altijd bij een collega aankloppen als ze hulp nodig hebben. Het opleidingstraject zit goed in elkaar en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid onder de collega’s. Als onze vaste partner in arbeidsmarktcommunicatie kent Roestvrijtaal onze organisatie al goed, dat werkt prettig.”

“Het stappenplan van Roestvrijtaal past perfect bij ons doel: collega’s bewust maken van het effect van duidelijke taal”

Esther Japuncic, communicatieadviseur gemeente Maashorst

Stap voor stap naar duidelijke taal in Maashorst

  1. Training taalcoaches: medewerkers van uiteenlopende afdelingen worden opgeleid tot taalcoach. Zij krijgen handvatten om collega’s te inspireren en ondersteunen bij het schrijven van heldere teksten.
  2. Basistraining medewerkers: alle collega’s die schrijven, krijgen de kans om de basistraining te volgen. In kleine groepen leren zij om te denken vanuit de lezer en krijgen ze duidelijke tips.
  3. Van training naar praktijk: het is belangrijk dat de ‘nieuwe’ manier van schrijven geborgd is in de organisatie. Wij helpen hierbij, onder meer door terugkomsessies te organiseren, teksten te beoordelen en middelen te ontwikkelen die medewerkers houvast bieden bij het schrijven.

Olievlekeffect

Esther is blij met de samenwerking, die nog in volle gang is: “Ik krijg veel positieve reacties; een collega sprak zelfs van ‘de nuttigste training van 2023!’ De praktische insteek van Roestvrijtaal en positieve ervaringen van deelnemers zorgen voor een olievlekeffect binnen de organisatie. Zo moedigen collega’s nieuwe medewerkers aan om de trainingen te volgen. En adviseren de taalcoaches bij diverse projecten over duidelijke taal.”

“Ik heb veel positieve reacties gehad. Een collega sprak zelfs van de nuttigste training van 2023!”

Esther Japuncic, communicatieadviseur gemeente Maashorst

Blijvend onder de aandacht

Esther realiseert zich dat schrijven in duidelijke taal een voortdurend proces is dat verder gaat dan goed geformuleerde zinnen. “Zo richten we ons nu op het herschrijven van onze website en standaardbrieven in duidelijke taal, met hulp van Roestvrijtaal. Ook willen we inwoners om feedback vragen. We blijven ons doorlopend inzetten voor duidelijke taal.”