|| ||

Op een grote ‘paddestoel’ of ‘paddenstoel’?

Roestvrij Taal 22 oktober 2014

Op een grote ‘paddestoel’ of ‘paddenstoel’?

Het Groene Boekje keurt alleen paddenstoel goed, terwijl het Witte Boekje beide varianten oké vindt.

Het komt vaker voor dat het Witte en het Groene Boekje verschillende adviezen geven. Ook voor padde(n)stoel is dit dus zo. In dit geval gaat het om de regel voor het schrijven van de tussen-n. Het Witte Boekje laat de keus voor het schrijven van de tussen-n aan u over. Maar het Groene Boekje houdt in lijn met de spellingsregels uit 2005 paddenstoel aan als enige juiste schrijfwijze. De regel is dat paddenstoel een meervoud heeft op –en. In samenstellingen krijgt het woord dan altijd een tussen-n.

En omdat het Groene Boekje de officiële spelling volgt, doen wij bij Roestvrij Taal dat ook. Dus schrijven we paddenstoel met tussen-n, net als pannenkoek, paardenbloem, koekenpan en boekenbon

« terug naar het overzicht