|| ||

Schrijf- en spreektaal

Roestvrij Taal 14 juli 2015

Schrijf- en spreektaal

Wie heeft er nog zomerreces?

In politiek Den Haag houden ze krampachtig vast aan de term ‘zomerreces’. In deze periode plant het parlement geen vergaderingen in. Behalve voor spoedoverleg over de situatie in Griekenland, bijvoorbeeld. 

In politieke kringen is ‘zomerreces’ een ingeburgerde, maar tegelijkertijd redelijk ouderwetse term voor ‘zomervakantie’.

Schrijf- en spreektaal
We zien het veel vaker: een verschil tussen schrijf- en spreektaal. Want zeg nou zelf, je hebt het toch niet over reces als je op vakantie gaat? En toch komen veel mensen in de verleiding om in teksten juist wél ouderwetse woorden te gebruiken. Formeel taalgebruik, noemen we dat. 

Oud vs. nieuw
Hoe je schrijft, is bepalend voor het beeld dat je van jezelf neerzet. Het gebruik van ouderwetse en formele woorden leidt dus niet bepaald tot een sprankelend en fris imago. Bovendien is het maar de vraag of iedereen jouw boodschap begrijpt. Probeer dus vlot te schrijven. Dat is even wennen, maar minder lastig dan je misschien denkt. Want voor elk ‘ouderwets’ woord bestaat een modern alternatief.

Er valt wat te kiezen …

Hieronder vind je enkele veelvoorkomende formele woorden en termen, met daarachter een vlotter alternatief. Een handig hulpmiddel om ook jouw teksten prettig leesbaar te maken.
 

Formeel en ouderwets      Modern en aantrekkelijk

Thans                                  Nu
Echter                                  Maar
Reeds                                  Al
Op deze wijze                      Zo
Gaarne                                Graag
Acceptatie                           Goedkeuring
Bij dezen                             Hierbij
Teneinde                             Om
Constateren                        Zien
Gelieve                               Wilt u …
Indien                                  Als
Alvorens                              Voordat
Ondergetekende                 Ik, mij
Trachten                             Proberen
Respons                             Antwoord
Veelal                                 Vaak
Dan wel                              Of

 

« terug naar het overzicht