|| ||

Wat is het verkleinwoord van ‘diner’?

Roestvrij Taal 14 januari 2015

Wat is het verkleinwoord van ‘diner’?

Het verkleinwoord van diner is dinertje. Net als in diner spreken we de ‘r’ in dinertje niet uit, maar we schrijven het wel.

Om tot het verkleinwoord van diner te komen, schrijf je direct achter dit zelfstandig naamwoord de uitgang –tje. Misschien komt dit wat vreemd op u over? Dat kan! Want tien jaar geleden was dineetje nog de enige juiste spelling.

In 2005 werd dinertje de officiële schrijfwijze in het Groene Boekje. En zo staat het sindsdien ook in de Dikke van Dale vermeld.

De regel dat we achter Franse leenwoorden ‘–tje’ toevoegen bij verkleinwoorden gold voor die tijd al voor woorden eindigend op –ier. Zo is een klein atelier een ateliertje, was Nicolas Sarkozy qua lengte een premiertje en een pup van een specifiek hondenras een bouviertje.

Vanaf 2005 geldt deze spellingsregel dus ook voor woorden die uit de Franse taal stammen en eindigen op –ir en –er. Sindsdien hebben we het dus over een dinertje, foyertje en een vakantiesouvenirtje.

Weer anders is het als we het hebben over Franse leenwoorden die eindigen op een é, zoals café. Bedoel je een kleine kroeg, dan plak je er –eetje achter: cafeetje. Ben je ook direct van het streepje af.

« terug naar het overzicht