Inclusieve vacaturetekst maakt nog geen inclusieve organisatie

12 mei 2020 door Annelieke van der Linden

Betere prestaties door een diversiteit aan kennis, ervaring en creativiteit. Een grotere vijver met potentiële kandidaten om in te vissen. Een beter imago. Het loont de moeite – en dat is nog zacht uitgedrukt – om als werkgever te kiezen voor een divers personeelsbestand waarin uiteenlopende persoonlijkheden, culturen, overtuigingen en talenten samenkomen. Dat dit besef landt, zien we aan de opmars van de vraag naar inclusieve vacatureteksten. Maar vergeet niet: met alleen die tekst ben je er niet.

Een inclusieve vacaturetekst is een belangrijke stap naar een inclusievere organisatie, omdat je hiermee een veel bredere doelgroep kunt aanspreken. Steeds vaker krijgen we de vraag om invulling te geven aan diversiteit en inclusie in vacatureteksten. Een mooie ontwikkeling! Dit laat zien dat steeds meer organisaties beseffen dat diverse en inclusieve teams beter presteren en op zoek gaan naar mensen met andere competenties, achtergronden of inzichten.

Een inclusieve grondhouding

Wij merken dat inclusieve vacatureteksten – vaak een eerste kennismaking van kandidaten met een bedrijf – inderdaad van doorslaggevend belang zijn om meer diversiteit in het team te creëren. Een belangrijke kanttekening hierbij is wel dat dit alleen werkt als een organisatie zelf een inclusieve grondhouding heeft. Wat treffen mensen aan als ze binnenkomen bij een organisatie? Wordt anders denken gewaardeerd? Hoe zit het met de voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking? Is de top van een organisatie divers of juist homogeen samengesteld? Kunnen medewerkers christelijke feestdagen ruilen tegen andere?

Werk aan de winkel

Ontbreekt deze grondhouding (nog)? En wil een organisatie wel de kracht van divers talent benutten? Dan is er werk aan de winkel. Een medewerker die met behulp van een inclusieve vacaturetekst wordt binnengehaald en – eenmaal in de organisatie – ontdekt dat anders denken niet wordt gewaardeerd, is waarschijnlijk net zo snel weer vertrokken. Zonde natuurlijk van alle tijd en energie die in het proces zijn gestoken, aan beide kanten. Om nog maar te zwijgen van de kosten die ermee gemoeid zijn voor de organisatie. Die kan weer opnieuw beginnen met werven.

Management én medewerkers

Succesvol beleid op de thema’s diversiteit en inclusie valt of staat met de betrokkenheid van management én medewerkers. Is een cultuurverandering nodig? Formuleer waarom je als organisatie streeft naar een divers personeelsbestand en stel daarbij concrete doelen op. Betrek medewerkers hierbij door bijvoorbeeld een projectteam samen te stellen waarin mensen met verschillende functies in gesprek gaan over het diversiteitsbeleid. Of door trainingssessies te organiseren en medewerkers te tonen wat een divers team kan toevoegen aan het werk.

Diversiteitspagina

Laten zien dat je diversiteit en inclusie belangrijk vindt, is een volgende stap. Bijvoorbeeld met een speciale diversiteitspagina op je website. Een mooie manier om uit te dragen waarom je waarde hecht aan gevarieerde teams, wat de ambities zijn op dit vlak en hoe je invulling geeft aan diversiteit en inclusie. En weet je wat het mooiste is? Zo’n landingspagina is ideaal om medewerkers op de hoogte te houden van de stand van zaken rond de thema’s, maar óók om werkzoekenden te triggeren. Een win-winsituatie dus.

Blijvend op de agenda

Een diversiteitsbeleid? Een team met ambassadeurs? En een breed aanbod van voorzieningen en regelingen voor medewerkers met allerlei achtergronden en drijfveren? Organisaties die deze zaken kunnen afvinken én er blijvend mee bezig zijn, maken werk van een inclusieve bedrijfscultuur. Je zult zien dat ook die inclusieve vacaturetekst zich dan veel makkelijker laat schrijven. En het allerbelangrijkste: dat het diverse talent dat je hiermee als organisatie aantrekt zich ook daadwerkelijk thuis voelt in jouw organisatie en duurzaam bijdraagt aan nóg betere resultaten.

Goed om te weten: Bij Roestvrijtaal hebben wij een eigen werkgroep die zich richt op diversiteit en inclusie in vacatureteksten. In dit artikel lees je er alles over.

Over de auteur: Annelieke van der Linden, tekstschrijver

Wandelende muziekencyclopedie, die toevallig ook nog eens super-ritmische teksten schrijft.